Rapportering av tilstanden til bolter og rappellfester

Lofoten Tindeklubb jobber med å skaffe seg oversikt over tilstanden til rappelfester og bolter rundt om på klatrefeltene i Lofoten.
Her kan du gi Lofoten Tindeklubb tilbakemeldinger om du har observert bolter eller rappelfester som trenger å bli byttet ut.

Gå til skjema