Ny klatrevegg

Lofoten Tindeklubb arbeider for å få utvidet kapasiteten på innendørs klatring.

  • Ny hall på Stranda:
    • Høsten 2020 ble det vedtatt i kommunestyret i Vågan å utrede bygging av ny klatrehall i tilknytning til nytt idrettsanlegg på Stranda. Det er ennå ikke avgjort om denne hallen skal bygges, eller når. Avgjørelse om igangsetting ventes å komme opp i kommunestyret i løpet av 2021. Årsmøtet i Lofoten Tindeklubb har heller ikke tatt stilling til hvordan klubben skal involvere seg i et nytt anlegg på Stranda.
  • Utvidelse av veggen i Kong Øysteins hall:
    • Et alternativ til nybygg på Stranda er utvidelse av veggen i Kong Øysteins hall. Det er ikke gjort noe konkret i den saken, da vi avventer utviklingen i forhold til nybygg på Stranda.

Styret vil fortløpende holde medlemmene orientert om utviklingen på denne siden, på facebook og via medlemsmøter. Alle større beslutninger vil avgjøres av klubbens årsmøte.