Skip to content

Retningslinjer for klatreaktivitet i Kong Øysteins Hall

Alle brukere av veggen har ansvar for til enhver tid å følge gjeldende smittevernregler utarbeidet av helsemyndighetene.

Per 4. januar 2021 fortsetter vi å holde veggen åpen etter råd fra lokale helsemyndigheter. Det settes en begrensning på 20 stk i veggen til enhver tid. Det er vakten, samt den enkeltes plikt å sørge for at antall og avstand overholdes.

Det viktigste: Vær frisk, ha god håndhygiene og hold 1-meters avstand.

Dersom det er for mange i veggen samtidig til at 1-meters avstand er mulig å overholde, må en komme igjen på et annet tidspunkt. Vi oppfordrer alle som har egen kode til hallen om å klatre utenom vanlige åpningstider for å spre belastningen.

Norges klatreforbund har publisert retningslinjer for klatring innendørs: https://klatring.no/korona-info

Alle som bruker veggen i Kong Øysteins hall plikter å sette seg inn i og følge disse retningslinjene.

Barne- og ungdomsklatring går som normalt.