Skip to content

Tilgang til hallen utenom åpningstid

Alle medlemmer av Lofoten Tindeklubb kan søke om å få egen kode til hallen dersom du oppfyller følgende kriterier:

 • er over 18 år
 • har kjøpt sesongkort
 • har hatt Brattkort i minimum ett år
 • er jevnlig i aktivitet i hallen
 • er skikket til å ta ansvar som klatrevakt i hallen

Koden gir tilgang til hallen utenom åpningstidene, mellom kl 16 og 22.

For å få tildelt kode må man gjennomgå sikkerhetsopplæring, årlig brannvernopplæring og signere ansvarsinstruks (alt dette tar ca. 30 min).

Man forplikter seg også til å stille opp som vakt på de ordinære åpningstidene noen ganger i året.

Sikkerhetsopplæring og branngjennomgang arrangeres 2-4 ganger i året. 

Alle som har kjøpt sesongkort vil få mail om når det er ny kodegjennomgang. 

Ansvarserklæring for klatrevakter:

Denne ansvarserklæringen er for medlemmer av Lofoten Tindeklubb som
godkjennes som nøkkelvakt i klatreanlegget i Kong Øysteins Hall.
Som nøkkelvakt får du egen kode og tilgang til hallen utenom åpningstid.
Det forventes at nøkkelvakten til gjengjeld:

 • Deltar i vaktordningen
 • Stiller på dugnader i regi av klubben

Når du åpner veggen utenom ordinær åpningstid, er følgende ditt ansvar:

 • Forholde deg til Vågan Eiendom sine åpningstider for hallen
 • Annonsere i kalender at og når du åpner veggen
 • Kontrollere at alle som klatrer har brattkort og betalt
 • Bortvise alle som ikke følger veggens regler
 • Stenge og låse veggen, evt. hele hallen, på forsvarlig måte.

Husk at koden du får er personlig. Den skal ikke deles med andre.

Alle medlemmer av Lofoten Tindeklubb kan søke om å få egen kode til hallen dersom du oppfyller følgende kriterier:

 • er over 18 år
 • har kjøpt sesongkort
 • har hatt Brattkort i minimum ett år
 • er jevnlig i aktivitet i hallen
 • er skikket til å ta ansvar som klatrevakt i hallen

Koden gir tilgang til hallen utenom åpningstidene, mellom kl 12 og 22.

For å få tildelt kode må man gjennomgå sikkerhetsopplæring, årlig brannvernopplæring og signere ansvarsinstruks (alt dette tar ca. 15 min).

Man forplikter seg også til å stille opp som vakt på de ordinære åpningstidene noen ganger i året.

Sikkerhetsopplæring og branngjennomgang arrangeres 2-4 ganger i året. Alle som ønsker kode plikter å stille på en av disse (tidspunkt annonseres på facebook og sendes ut til alle som har meldt seg på).

Fyll ut skjema her for å melde deg på, så blir du kontaktet.

Ansvarserklæring for klatrevakter:

Denne ansvarserklæringen er for medlemmer av Lofoten Tindeklubb som
godkjennes som nøkkelvakt i klatreanlegget i Kong Øysteins Hall.
Som nøkkelvakt får du egen kode og tilgang til hallen utenom åpningstid.
Det forventes at nøkkelvakten til gjengjeld:
– Deltar i vaktordningen
– Stiller på dugnader i regi av klubben

Når du åpner veggen utenom ordinær åpningstid, er følgende ditt ansvar:
– Forholde deg til Vågan Eiendom sine åpningstider for hallen
– Annonsere på Facebook at og når du åpner veggen
– Kontrollere at alle som klatrer har brattkort og betalt
– Bortvise alle som ikke følger veggens regler
– Stenge og låse veggen, ev.t hele hallen, på forsvarlig måte.

Husk at koden du får er personlig. Den skal ikke deles med andre.